One More Chance

ขอโอกาสอีกครั้งให้ฉันได้ ………”โอกาส” คำนี้มีความหมายทั้งกับผู้ให้และผู้ที่ได้รับ การให้โอกาสผู้อื่นได้แสดงความสามารถ การให้โอกาสใครสักคนได้ลืมตาอ้าปาก มีชีวิตที่ดีขึ้น …… โอกาสที่ดีอาจจะไม่มาถึงมือผู้รับบ่อยนัก   โอกาสได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ที่ดี …….. ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับ ผลที่เกิดขึ้นย่อมเกิดความสุขใจ แม้จะเพียงสิ่งเล็กน้อยที่หยิบยื่นหรือได้รับก็ตาม

wp-1462194776736.jpg

มองออกไปที่ต้นกระบองเพชรที่วางเรียงรายไว้อยู่ริมระเบียง 20 ต้น หนึ่งในนั้นมีกระบองเพชรต้นหนึ่งที่เมื่อหลายเดือนก่อนดูท่าจะไม่รอด มันแคระแกร็นไม่เติบโตเหมือนต้นอื่นๆ จนคิดว่ามันคงจวนเจียนจะลาจากโลกนี้ไปเสียแล้ว และจะโยนมันลงตระกร้าถังขยะ แต่ในใจก็ฉุกคิดแล้วคิดว่าให้โอกาสเจ้าต้นกระบองเพชรต้นนี้อีกสักหน่อย บางทีมันอาจจะต้องการเวลาในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศก็ได้ ไม่น่าเชื่อว่าจากวันนั้นจนวันนี้ การให้โอกาสทำให้กระบองเพชรต้นนี้เติบโต และมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s