ชมนก ชมไม้ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

สุดสัปดาห์นี้เที่ยวใกล้กรุง มาศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของไทย ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จังหวัดชลบุรี

ป่าชายเลนแห่งนี้มีพื้นที่ 300 ไร่ ตลอดเส้นทางเดินชมป่าชายเลนเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวที่สุดในประเทศ รวมระยะทางทั้งหมด 2300 เมตร บางช่วงของเส้นทางปกคลุมด้วยต้นโกงกางใหญ่ให้ร่มเงา หลบร้อน แม้แดดจะร้อน แต่เมื่อลมทะเลพัดมาอากาศก็เย็นสบาย

นอกจากจะสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกาง ที่นี่ยังเป็นสถานที่ชมสัตว์นานาพันธุ์ อย่างปลาตีนตัวโต นกขมิ้นตัวจิ๋ว กลุ่มค้างคาวที่ห้อยหัวกางปีกทักทายนักท่องเที่ยว

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จังหวัดชลบุรี เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.30 น. ทุกวัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s